قل الله ثم ذرهم

مجموعه ای از حکایات و فضایل پیرامون ائمه اطهار علیهم السلام

قل الله ثم ذرهم

مجموعه ای از حکایات و فضایل پیرامون ائمه اطهار علیهم السلام

قل الله ثم ذرهم
طبقه بندی موضوعی

۱۴ مطلب با موضوع «سایر مطالب وبلاگ :: اشعار :: دیوان کمپانی :: معصوم اول پیامبر گرامی اسلام(ص) :: ترجیعات در مدح جناب سیدالمرسلین حضرت محمد مصطفی(ص)» ثبت شده است

اى فیض مقدس از شَوائب

وى نور مهذب از غَیاهِب

ارواح ز فیض تو در اشباح

اى مظهر واهبُ المواهب

آفاق به نور تو مُنَوَّر

اى شمس مشارق و مغارب

ایجاد تو منتهى المقاصد

ابداع تو غایة المطالب

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۵۰
محمد حسنی

اى اصل اصیل و فَرعِ ممدود

وى جامع علم و دوحه جود

اى عین عیان و قلب عرفان

وى گنج نهان و سرِّ معبود

اى شمع جمال و نور مطلق

وى شاهد بزم غیبِ مشهود

اى نشئه نه جاى جلوه توست

میعاد، شهود و یومِ موعود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۴۹
محمد حسنی

یا دافعِ جیشةُ الاباطیل

یا دامغِ صولةُ الاضالیل

قرآن تو بُرده حکم تورات

فرقان تو کرده، نَسخ انجیل

بر خوان تو ریزه خوار، میکال

طفلى است به مکتب تو جبریل

سیماى تو داده دادِ تکبیر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۴۶
محمد حسنی

یا نَیّر کلّ مُظلِم داج

یا هادىِ کلّ راشد ناج

دین تو چو شمع عالَم افروز

آئین تو چون سِراج وَهَّاج

اى صدر سریر قاب قَوسین

وى بدر منیر اوج مِعراج

ای گشته جواهرِ حقایق

در درج حقیقتِ تو اِدراج

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۴۵
محمد حسنی

اى عقل نخست و حقِّ ثانى

ذات تو حقیقةُ المَثانى

مِرآت وجود چون تواَش نیست

یک صورت و یک جهان معانى

اى در تو جمال حق نمودار

زیبنده توست مَن رآنى

اى طور تجلى الهى

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۴۴
محمد حسنی

اى آینه تجلى ذات

مصباح وجود را تو مِشکات

اى ماه جمال نازنینت

نور الاَرضینُ و السَّماوات

چون شمس حقیقت تو سر زد

اعیان وجود جمله ذَرّات

ذات تو حقیقةُ الحقایق

نفس تو هُویةُ الهُوّیات

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۴۳
محمد حسنی

اى بدر تمام و نیر تام

با نور تو نیرات اَجرام

در جنب تو، مُبدَعات، لا شى ء

با بودِ تو، کائنات اَعدام

اى نقش نخست و حرف اول

وى اُمِّ کتاب و اُمِّ اَقلام

اى مرکز جمله دوایر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۴۳
محمد حسنی

اى نقطه مُلتقاى قَوسَین

وى خارج از احاطه أین

اى واسطه وجوب و امکان

وى مبداء و منتهاى کونَین

اى رابطه قدیم و حادث

وى ذات تو جامع الکَمالَین

اى واحد بى نظیر و مانند

کز بهر تو نیست، ثانى اِثنَین

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۴۲
محمد حسنی

اى گوهر قدس و فیض اقدس

وى صبح ازل اذا تنفس

ذات تو ز هر بدى منزه

ز آلایش نیستى مقدس

خاک در توست عرصه خاک

فرمانبر توست چرخ اطلس

دست من و دامن تو هیهات

عَنقا نشود شکار کرکس

طبع من و وصف صورت تو

معناى دقیق و طفل نورس

مدح تو چنان که لایق توست

در عهده خالق تو و بس

در نعمت تو هر بلیغ، ابکم

در وصف تو هر فصیح، اَخرَس

نعت من و شأنِ تو تعالى

وصف من و قدر تو تقدَّس

فرموده به شأنَت ایزد پاک

لولاک لما خلقتُ الافلاک


دیوان مرحوم کمپانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۴۱
محمد حسنی

مُلک و مَلکوت از تو پر نور

اى در تو عیان تجلى طور

با روى تو چیست بدر انور

با موى تو چیست لیل دیجور

روى تو ظهور غیبت مکنون

موى تو حجاب سرِّ مستور

در خطه مُلک استقامت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۵ ، ۱۰:۴۰
محمد حسنی

اى صاحب وحى و قلب آگاه

داراى مقام لى مع اللّه

اى محرم بارگاه لاهوت

وى در ملکوت حق، شهنشاه

اى بر شده از حضیض ناسوت

بر رفرف عز و شوکت و جاه

وانگه ز سرادُقات عزَّت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۵ ، ۲۳:۱۷
محمد حسنی

اى اصل قدیم و عقل اقدم

وى حادث با قدیم تواءم

در رتبه تویى حجاب اقرب

بودى تو نبى و در گل آدم

طغراى صحیفه وجودى

هر چند تویى کتاب محکم

با عزم تو چیست اى خداوند

قَدرِ قَدَرُ و قضاى مبرم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۵ ، ۲۳:۱۷
محمد حسنی

اى مظهر اسم اعظم حق

مجلاى اتم نور مطلق

اى نور تو صادر نخستین

وى مصدر هر چه هست مشتق

اى عقل عقول و روح ارواح

وى اصل هر محقق

اى شمس شموس و نور انوار

وى اعظم نیرات اَشرَق

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۵ ، ۲۳:۱۴
محمد حسنی

اى خاک ره تو خطه خاک

پاکى ز تو دیده عالم پاک

آشفته موى توست انجم

سرگشته کوى توست افلاک

اى بر سرت افسر «لعمرک»

وى زیب برت قباى «لولاک»

اى رهبر و رهنماى گمراه

وى هادى وادى خطرناک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ شهریور ۹۵ ، ۲۳:۱۰
محمد حسنی